Cách tạo bản đồ Offline

Sử dụng phần mềm OsmAnd Map Creator (Open Street Map) :

– Download OsmAnd Map Creator tại :
http://download.osmand.net/latest-night-build/OsmAndMapCreator-development.zip (bản cũ), hoặc :
http://download.osmand.net/latest-night-build/OsmAndMapCreator-new-dev.zip (bản mới)
– Kiểm tra máy tính đã cài Java chưa.
Java bản Win32bit tại đây :
http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=63691
Java bản Win64bit tại đây :
http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=63692
– Giải nén File “OsmAndMapCreator-development.zip” rồi cho chạy File “OsmAndMapCreator.bat”

. Từ màn hình chính của OsmAnd Map Creator, từ Menu “Source of Tiles” chọn Addtional –> chọn GoogleMaps.
. Nhấn và giữ chuột trái để di chuyển bản đồ đến khu vực mong muốn.
. Nhấn và giữ chuột phải để chọn khu vực tạo bản đồ Offline.

Sau khi chọn xong khu vực cần tạo bản đồ Offline, nhấn vào nút “Preload Area” ở góc trên bên phải màn hình. Một khung hội thoại hiện ra, chọn mức zoom tốt nhất là từ (Start) 10 đến (End) 16. Nếu chọn quá nhiều mức zoom thì sẽ phải chờ download rất lâu.

Nút “Specify Different Folder” để ấn định nơi lưu trữ file bản đồ được tải về, mặc định là : C:\User\”tên máy tính”\osmand\tites . Sau đó bấm “Download Tiles” và… ngồi chờ.

Sau khi tải về xong, từ Menu “Source of Tiles” chọn “Create sqlite database”, chương trình OsmAnd Map Creator sẽ tạo ra file bản đồ có dạng *.sqlite

OsmAnd

Vào thư mục : “C:\Users\”Tên máy tính”\osmand\tiles” đổi tên File vừa mới tạo ra thành tên khu vực, đổi tên thư mục GoogleMaps thành tên khu vực đó luôn, nếu không làm như vậy thì dữ liệu down về sẽ tiếp tục dồn vào thư mục GoogleMaps tạo thành 1 file có dung lượng rất lớn !!!

Advertisements