Những hình ảnh tại Tràm Chim

Ngã tư, nơi giao nhau giữa 3 Tỉnh lộ : TL845, TL844 và TL829 (bên phải đi Long An).

TràmChim_0113

Đồng ruộng và dòng kênh bên đường TL844 (từ thị trấn Trường Xuân đi Tràm Chim, An Long).

TràmChim_0122

Ngã ba, nơi giao nhau giữa TL843 và đường Dọc kênh Hoà Bình.

TràmChim_0114

TràmChim_0116

Cách ngã ba trên vài chục thước (theo TL843 đi An Phước, Tân Hồng) là trụ sở của Ban QL khu Tràm Chim.

TràmChim_0115

Hồ sen ở vòng ngoài khu Tràm Chim, dọc theo TL843.

TràmChim_0107

TràmChim_0117

Dòng kênh dẫn vào sâu khu Tràm Chim.

TràmChim_0119

Advertisements