Hồ Cánh Nhạn (Sông Soài – Bà Rịa Vũng Tàu)

Vài hình ảnh Hồ Nhạn (xã Sông Soài – huyện Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu) :

Hồ Nhạn 01

Hồ Nhạn 02

Hồ Nhạn 03

Hồ Nhạn 04

Advertisements