Chợ Cá Mũi Né (Bình Thuận)

Chợ Cá-1106

Chợ Cá-1107

Chợ Cá-1108

Chợ Cá-1109

Chợ Cá-1112

Chợ Cá-1113

Chợ Cá-1114

Chợ Cá-1115

Chợ Cá-1116

Chợ Cá-1117

Chợ Cá-1111

Chợ Cá-1110

Chợ Cá-00

Chợ Cá-01

Chợ Cá-96

Chợ Cá-97

Chợ Cá-98

Chợ Cá-99

Dịp “lên rừng” Đà Lạt tìm mà không thấy ai bán củi dầu, thế mà ngày “xuống biển” Mũi Né lại gặp người bán củi dầu…

Chợ Cá-1105

Advertisements