Chuyến đi Hồ Cốc – Mũi Né

+ Đang Xây dựng, sẽ đưa hình ảnh lên sau.

Ảnh chụp từ nhà nghỉ Bờ Hồ (Bà Tô – Xuyên Mộc) :

Bà Tô 01

Bà Tô 02

Bãi biển Hồ Cốc :

Hồ Cốc -04

Hồ Cốc -01

Hồ Cốc -02

Hồ Tràm Trip nhìn từ bãi biển Hồ Cốc :

Hồ Cốc -05

Hồ Cốc -03

Kê Gà :

Kê Gà 02

Kê Gà 04

Kê Gà 01

Kê Gà 03

Advertisements