Chuyến đi Đà Lạt – Kê Gà

+ Lang Biang
+ Thác Voi (Liêng Rơwoa)
+ TL722 – Đạ Tông
+ Di Linh – Gia Bắc – Kê Gà

Advertisements