Từ TT Tri Tôn đi Hòn Chông (Kiên Lương – Kiên Giang)

…. đang xây dựng….

Sen hồng. Ảnh chụp trên đường N2 từ TT Tri Tôn (An Giang) đi TT Kiên Lương (Kiên Giang). Tại TT Tri Tôn đường này có tên là Điện Biên Phủ. Đường N2 chạy dọc theo kinh Tri Tôn. ↓

Sen_0297

Sen_0298

Sen_0299

Hoa Xương Rồng trên đường N2, ảnh chụp gần khu vực Lương An Trà, trước khi đến cầu kinh Tám Ngàn. ↓

XươngRồng_0300

XươngRồng_0301

XươngRồng_0302

XươngRồng_0303

XươngRồng_0304

XươngRồng_0305

XươngRồng_0306

XươngRồng_0307

Đàn trâu bên đường (ảnh chụp trên QL80 đoạn từ TT Kiên Lương về TX Hà Tiên).

Trâu_0366

Trâu_0365

Trâu_0364

Advertisements