Từ Hà Tiên về TT Tịnh Biên – TX Châu Đốc

…đang xây dựng….

Bên kia biên giới Việt Nam – Kampuchia. Ảnh chụp trên đường N1 (còn gọi là TL955), chạy cặp theo kinh Vĩnh Tế. ↓

BienGiới_0564

BienGiới_0566

BienGiới_0567

BienGiới_0568

Ngựa Sắt_0565

Ngựa sắt thân thương nghỉ ngơi trên cầu… ↓

Ngựa Sắt_0569

Chợ bò Tà Ngáo (Tịnh Biên). ↓

TàNgáo_0570

TàNgáo_0571

Diều hâu săn mồi… ↓

Diều Hâu_0585

Advertisements