Chùa Hang (Hải Sơn Tự)

Cửa hướng Bắc của chùa Hang (Hải Sơn Tự).

ChuàHang_0331

ChuàHang_0332

Tượng Phật Di Lặc bằng đá Non Nước (Đà Nẵng) nặng 22 tấn.

ChuàHang_0333

ChuàHang_0334

ChuàHang_0335

ChuàHang_0337

Các pho tượng phật Thích Ca mang phong cách tượng phật Thái Lan. Vào thời Mạc Thiên Tích ông đã cho hai hoàng tử Xiêm La là Chiêu Tuý và Chiêu Xi Xang lánh nạn nơi đây. Hai vị hoàng tử này đã lập chùa trong hang, tạc tượng Phật để thờ, tính đến nay các pho tượng phật Thích Ca đã an vị hơn 300 năm ở Chùa Hang.

ChuàHang_0336

ChuàHang_0338

Cửa hướng Tây của chùa Hang (Hải Sơn Tự). Bước qua cổng tam quan này là hang động dài khoảng 40mét, đây cũng là đỉnh cuối cùng của dãy núi Hòn Chông, do trong hang có chùa nên dân chúng nơi đây thường gọi là Núi Chùa Hang.

ChuàHang_0341

Advertisements