Chuyến đi Châu Đốc – Hà Tiên

+ Búng Bình Thiên – Nơi con nước đổi màu
+ Thánh đường Hồi giáo của người Chăm (An Giang)
+ Thiên Cấm Sơn
+ Cảnh sắc Thất Sơn
+ Hòn Chông – Chùa Hang – Hòn Phụ Tử
+ Hà Tiên Thập Cảnh
+ Trên đường cái quan

Advertisements